Ochrana osobních údajů

Následující informace se týkají zpracovávání osobních údajů návštěvníků a/nebo zákazníků těchto internetových stránek (dále jednotlivě jen "Dotyčná osoba"), které provádí výše uvedený prodávající (v tomto článku dále jen "Provozovatel"). Zpracování a ochrana těchto osobních údajů se řídí ustanoveními zákona č. 18/2018 Sb., O ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon"), ve spojení s ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně údajů (dále jen "Nařízení").

Zpracování osobních údajů při odeslání objednávky

Osobní údaje Dotyčné osoby, které Provozovatel zpracuje za účelem vyřizování objednávek a plnění povinností vyplývajících z kupní smlouvy uzavřené mezi dotčenou osobou a Provozovatelem, jsou: jméno a příjmení, poštovní a emailová adresa a telefonní číslo Dotyčné osoby.

Právním základem zpracování těchto údajů je plnění práv a povinností vyplývajících z výše uvedené smlouvy, kterou by jinak nebylo možné uzavřít.

Osobní údaje budou zpracovány po dobu trvání zákonem stanovených povinností Provozovatele vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, zejména z občanského zákoníku, zákona o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího, zákona o archivech a spisové, zákona o účetnictví a zákona o DPH, tj. minimálně po dobu 10 let.

Zpracováním osobních údajů Dotyčné osoby může být pověřena společnost Blueweb sro, IČ: 46219765, se sídlem Štefánikova 13, 010 01 Žilina, emailový kontakt: obchod@blueweb.sk, tel .: +421 908 164 185, která Provozovateli poskytuje eshopové řešení spojené se zajištěním řádného provozu internetového obchodu (dále jen "Zprostředkovatel").

Při zpracování osobních údajů Dotyčné osoby nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování, přičemž Provozovatel nemá v úmyslu poskytnout osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci ani 3. osobám, s výjimkou Zprostředkovatele a poskytovatelů přepravních služeb v souvislosti s doručením objednaného zboží.

Dotyčná osoba má především právo požadovat od Provozovatele přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo vymazání, popřípadě omezení zpracování, právo namítat proti zpracování, právo na přenositelnost údajů k jinému provozovateli, pokud byly osobní údaje zpracovány automatizovaným způsobem na žádost Dotyčné osoby, jakož i právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud Provozovatel a/nebo Zprostředkovatel postupuje při zpracování osobních údajů v rozporu s Nařízením a/nebo Zákonem.

Zboží a/nebo služby nabízené v internetovém obchodě nejsou určeny pro návštěvníky mladších 18 let.

Zpracování osobních údajů při přihlášení k newsletteru

Osobní údaje Dotyčné osoby, které Provozovatel zpracuje za účelem odesílání informací o jeho produktech a službách (newsletter), jsou: emailová adresa, jméno a příjmení Dotyčné osoby.

Právním základem zpracování těchto údajů je souhlas Dotyčné osoby ve smyslu § 13 odst. 1 písm. a) Zákona ve spojení s ust. čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení, které může být kdykoli odvoláno kliknutím na aktivní odkaz umístěný na konci každého newsletteru nebo na základě písemné žádosti zaslané na emailovou adresu Provozovatele.

Osobní údaje budou zpracovány po dobu trvání zájmu Dotyčné osoby o zasílání newsletteru Provozovatele.

Zpracováním osobních údajů Dotyčné osoby může být pověřen Zprostředkovatel, který pro Provozovatele zajišťuje nebo může zajišťovat správu newsletterové kampani.

Při zpracování osobních údajů Dotyčné osoby nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování, přičemž Provozovatel nemá v úmyslu poskytnout osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci ani 3. osobám, s výjimkou Zprostředkovatele.

Dotyčná osoba má především právo požadovat od Provozovatele přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo vymazání, popřípadě omezení zpracování, právo namítat proti zpracování, právo na přenositelnost údajů k jinému provozovateli, pokud byly osobní údaje zpracovány automatizovaným způsobem na žádost Dotyčné osoby, jakož i právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud Provozovatel a/nebo Zprostředkovatel postupuje při zpracování osobních údajů v rozporu s Nařízením a/nebo Zákonem.

Newsletter není určen pro návštěvníky mladších 18 let.

Zpracování osobních údajů při hodnocení nákupu a/nebo zadáním otázky

Osobní údaje Dotyčné osoby, které Provozovatel zpracuje za účelem zveřejnění její ohodnocení nákupu nebo dotčenou osobou zadané otázky ke konkrétnímu produktu či službě, jsou: jméno a příjmení, místo bydliště (město).

Právním základem zpracování těchto údajů je souhlas Dotyčné osoby ve smyslu § 13 odst. 1 písm. a) Zákona ve spojení s ust. čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení, které může být kdykoli odvoláno na základě žádosti adresované Provozovateli.

Osobní údaje budou zpracovány po dobu trvání zájmu Dotyčné osoby o zveřejnění hodnocení jejího nákupu a/nebo otázky (která spolu s odpovědí Provozovatele slouží i dalším zákazníkům při získávání bližších informací o produktech a službách) na stránkách Provozovatele.

Při zpracování osobních údajů Dotyčné osoby nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování, přičemž Provozovatel nemá v úmyslu poskytnout osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci ani 3. osobám.

Dotyčná osoba má především právo požadovat od Provozovatele přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo vymazání, popřípadě omezení zpracování, právo namítat proti zpracování, právo na přenositelnost údajů k jinému provozovateli, pokud byly osobní údaje zpracovány automatizovaným způsobem na žádost Dotyčné osoby, jakož i právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v rozporu s Nařízením a/nebo Zákonem.

Formulář přehodnocení nákupu a/nebo zadání otázky není určen pro návštěvníky mladších 18 let.

Zpracování osobních údajů při využití služby Registrovaný zákazník

Osobní údaje Dotyčné osoby, které Provozovatel zpracuje za účelem poskytnutí služby Registrovaný zákazník, jsou: Jméno a příjmení, poštovní a emailová adresa a telefonní číslo Dotyčné osoby.

Právním základem zpracování těchto údajů je plnění práv a povinností spojených s využitím služby Registrovaný zákazník, kterou by jinak nebylo možné poskytovat v plném rozsahu.

Osobní údaje budou zpracovány po dobu trvání zájmu Dotyčné osoby o využívání služby Registrovaný zákazník.

Zpracováním osobních údajů Dotyčné osoby může být pověřen Zprostředkovatel, který Provozovateli poskytuje eshopové řešení spojené se zajištěním řádného provozu internetového obchodu, tedy i s řádným fungováním služby Registrovaný zákazník.

Při zpracování osobních údajů Dotyčné osoby nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování, přičemž Provozovatel nemá v úmyslu poskytnout osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci ani 3. osobám, s výjimkou Zprostředkovatele.

Dotyčná osoba má především právo požadovat od Provozovatele přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo vymazání, popřípadě omezení zpracování, právo namítat proti zpracování, právo na přenositelnost údajů k jinému provozovateli, pokud byly osobní údaje zpracovány automatizovaným způsobem na žádost Dotyčné osoby, jakož i právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud Provozovatel a/nebo Zprostředkovatel postupuje při zpracování osobních údajů v rozporu s Nařízením a/nebo Zákonem.

Služba Registrovaný zákazník není určena pro návštěvníky mladších 18 let.